Home | Contact | Inloggen

BPR Hoofdstuk 5

 

Artikel 5.01. Verplichtingen in verband met verkeerstekens en bekendmakingen met dezelfde strekking als een verkeersteken

  • 1. Een schip is verplicht gevolg te geven aan een verkeersteken dat een verbod of een gebod bevat en rekening te houden met een verkeersteken dat een aanbeveling of een inlichting bevat dan wel dat dient ter markering van het vaarwater of van obstakels daarin.

  • 2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van een bekendmaking met dezelfde strekking als een verkeersteken.

  • 3. Bijlage 7 vermeldt de verkeerstekens voor het verkeer op een vaarweg.

  • 4. Bijlage 8 vermeldt de verkeerstekens ter markering van het vaarwater of van obstakels.

Artikel 5.02. Prioriteit

Onverminderd de artikelen 1.04 en 1.05 heeft een verkeersteken prioriteit boven een gedragsregel. Een verkeersaanwijzing heeft prioriteit boven een gedragsregel en een verkeersteken.

 

 

 

 

 

© 2014 www.zeil-instructie.nl   | disclaimer | mail: info@zeil-instructie.nl

Zeil-instructie.nl is een site voor het leren zeilen in een lelievlet. Natuurlijk is deze site ook handig als je wilt leren zeilen in een andere open zeilboot. In de voorbeelden wordt vaak een lelievlet genomen, die bij Scouting wordt gebruikt. Bij de zeilinstructie is de diplomalijn van het CWO als uitgangspunt genomen. Je vindt hier een cursus zeilen met oefenvragen, oefenexamens en proefexamens voor het CWO examen Kielboot 1, 2 en 3 niveau. We wensen je veel plezier met het leren zeilen!