Home | Contact | Inloggen

Exameneisen Kielboot 2

 

De exameneisen bestaan uit theorie- en praktijkeisen:

 

Theorie

Schiemannen

De volgende knopen en steken moet je kennen en kunnen leggen:

 

 • Achtknoop
 • Twee halve steken waarvan er een slippend
 • Paalsteek
 • Platte knoop (reefsteek)
 • Mastworp (met slipsteek als borg)
 • Schootsteek

 

Verder moet je een lijn kunnen beleggen op een kikker.

 

Tenslotte moet je een lijn kunnen opschieten.

Onderdelen schip en tuig

Van de eigen boot en tuigage van minstens 25 onderdelen de juiste benaming kunnen geven, zowel in de praktijk als van tekening.

 

In ieder geval moeten de volgende onderdelen gekend worden:

Veiligheid
 • Kunnen aangeven waarom het belangrijk is om bij de omgeslagen boot te blijven
 • De eisen kennen die gesteld worden aan een reddinsvest

Reglementen
 • De volgende regels uit het Binnenvaart Politie Reglement kennen
 • Definitie: motorschip, zeilschip, zeilplank
 • Definitie: groot schip, klein schip (alleen lengte)
 • Voorzorgsmaatregelen
 • Afwijking van het reglement
 • Koersen: tegengestelde koersen, oplopen, voorbijlopen en kruisende koersen
 • Voorrangsregels:
  • Stuurboordswal
  • klein schip - groot schip
  • verschillende kleine schepen onderling
  • kleine zeilschepen onderling
 • Weten dat er naast het BPR nog andere reglementen kunnen gelden en weten waar het BPR en andere reglementen gevonden kunnen worden

Krachten op het schip en hun gevolgen
 • Kunnen aangeven wat de effecten zijn van de fok en het grootzeil op het sturen van het schip
 • Kunnen aangeven wat er gebeurt bij een verkeerde zeilstand
 • Weten wat de effecten zijn van helling van de boot op het sturen van het schip
Gedragsregels
De goede gebruiken ten opzichte van andere watersporters, waaronder wedstrijdzeilers kennen. De verantwoording kennen ten opzichte van het milieu
Weersinvloeden
 • Het weerbericht kunnen interpreteren
 • Het tijdig herkennen van voortekenen van plotselinge weersomslagen zoals onweer en zware windvlagen
Vaarproblematiek andersoortige schepen
 • Het gevaar kennen van de dode hoek en zuiging van grote schepen
 • Weten dat grote schepen op smal vaarwater niet kunnen wijken
 • Weten dat grote vrachtschepen sterk kunnen verlijeren

 

Praktijk

Het schip zeilklaar en nachtklaar maken

 • Controle inventaris. Eventueel schip schoon/droog maken. Huikje eraf: droge zijde droog houdend opvouwen en opbergen. Zo nodig sluitingen controleren. Kraanlijn aanslaan. Kraanlijn doorzetten. Mik, schaar, bok (dan wel stoeltje) onder giek uit en veilig opbergen.
 • Fok aanslaan: val van tevoren klaar hangen. Schoot aan fok bevestigen dan wel klaarleggen. Halshoek vastmaken. Leuvers van onderaf aanslaan. Niet in het water laten komen. Fokkenschoten door de blokken halen en achtknoop er in leggen.
 • Grootzeil: Aanslaan piekenval aan spruit, klauwval aanslaan, zonodig reven
 • Zelflozers (indien aanwezig) naar wens instellen
 • Bemanning moet goed gekleed zijn en de mogelijkheid hebben zich anders te kleden als de omstandigheden veranderen.
 • Reddingsvest voor elk persoon is aan boord mee en is bij voorkeur aangetrokken als een onderdeel van de regenkleding
Verhalen van het schip
Zonder gebruik te maken van de motor. alle manieren met spierkracht zijn toegelaten met dien verstande dat het verhalen geen gevaar mag opleveren voor bemanning, materiaal of andere scheepvaart. Op het schip zelf dient zo veel mogelijk vanuit de kuip gewerkt te worden.
Stilliggend hijsen en strijken van de zeilen
 • In de wind gaan liggen
 • Grootzeil hijsen
 • Fok hijsen
 • Grootzeil strijken
 • Fok strijken
Stand en bediening van de zeilen
 • Juiste zeilstand van het grootzeil
 • Juiste stand van de fok
 • Zeilstanden bij het veranderen van koers
Sturen, roer- en schootbediening
Het schip met behulp van het roer en de zeilen een rechte koers en bochten kunnen laten varen, zodanig dat een aangewezen punt zonder onnodige omwegen wordt aangezeild

 

 

CWO kielboot 2 niveau

 

 

 

 

© 2014 www.zeil-instructie.nl   | disclaimer | mail: info@zeil-instructie.nl

Zeil-instructie.nl is een site voor het leren zeilen in een lelievlet. Natuurlijk is deze site ook handig als je wilt leren zeilen in een andere open zeilboot. In de voorbeelden wordt vaak een lelievlet genomen, die bij Scouting wordt gebruikt. Bij de zeilinstructie is de diplomalijn van het CWO als uitgangspunt genomen. Je vindt hier een cursus zeilen met oefenvragen, oefenexamens en proefexamens voor het CWO examen Kielboot 1, 2 en 3 niveau. We wensen je veel plezier met het leren zeilen!