Home | Contact | Inloggen

Windkracht / Schaal van Beaufort

 

De schaal van Beaufort wordt gebruikt voor de gemiddelde windsnelheid, níet voor de snelheid van rukwinden. Heel vaak worden die twee met elkaar verward. Als de wind bijvoorbeeld gedurende 10 minuten waait met een gemiddelde snelheid van 70 km/u met pieken tot meer dan 117 km/u, is er dus geen sprake van windkracht 12 (orkaan), maar van windkracht 8 (stormachtige wind).

 

 

Windkracht tabel volgens de schaal van Beaufort
Windkracht Benaming Kenmerken Hoe zie je dat op het water
0
Windstil Rook stijgt (recht) omhoog Spiegelgladde zee
1
Zwakke wind Rookpluimen geven richting aan Kleine golfjes, die de zee een geschubd aanzicht geven
2
Zwakke wind Bladeren ritselen Kleine, korte golven met glasachtig aanzicht
3
Matige wind Bladeren en twijgen zijn voortdurend in beweging Kleine golven, ze beginnen te breken, de eerste schuimkopjes
4
Matige wind Stof en papier dwarrelen op Kleine langer wordende golven. Schuimkoppen komen nu vrij veel voor
5
Vrij krachtige wind Takken maken zwaaiende bewegingen Matige golven,van grotere lengte. Overal schuimkoppen met hier en daar opwaaiend schuim
6
Krachtige wind Grote takken bewegen Er komen grotere golven, de brekende koppen doen overal grote witte schuimplekken ontstaan, opwaaiend schuim komt vrij veelvuldig voor
7
Harde wind Bomen bewegen De golven worden hoger, het witte schuim begint zich als strepen in de richting van de wind te ontwikkelen
8
Stormachtige wind Twijgen breken af Matig hoge golven, met aanmerkelijke kamlengte, toppen waaien af en vormen goed ontwikkelde schuimstrepen in de richting van de wind
9
Storm Takken breken af. Dakpannen waaien weg Hoge golven, zware strepen schuim, rollers beginnen zich te vormen, het zicht kan door verwaaid schuim worden beïnvloed
10
Zware storm Bomen worden ontworteld Zeer hoge golven met lange overstortende golfkammen, grote oppervlakken schuim: de zee krijgt een wit aanzicht, zware overslaande rollers, verwaaid schuim vermindert het zicht
11
Zeer zware storm Uitgebreide schade aan bossen en gebouwen Buitengewoon hoge golven, de zee is geheel bedekt met lange schuimstrepen, de randen van de golfkammen verwaaien overal, het zicht is sterk verminderd
12
Orkaan Niets blijft meer overeind De lucht is met schuim en verwaaid zeewater gevuld, de zee is volkomen wit, zicht op enige afstand bestaat niet meer

 

 

 

 

 

© 2014 www.zeil-instructie.nl   | disclaimer | mail: info@zeil-instructie.nl

Zeil-instructie.nl is een site voor het leren zeilen in een lelievlet. Natuurlijk is deze site ook handig als je wilt leren zeilen in een andere open zeilboot. In de voorbeelden wordt vaak een lelievlet genomen, die bij Scouting wordt gebruikt. Bij de zeilinstructie is de diplomalijn van het CWO als uitgangspunt genomen. Je vindt hier een cursus zeilen met oefenvragen, oefenexamens en proefexamens voor het CWO examen Kielboot 1, 2 en 3 niveau. We wensen je veel plezier met het leren zeilen!